Gıdanı Kurtar

Anasayfa / Events / Ankara Kapanış Toplantısı / Gıdanı Kurtar II

Ankara Kapanış Toplantısı / Gıdanı Kurtar II

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Sektörü Destek Programı III. Dönemi kapsamındaki "Kapasite Geliştirme Yoluyla Gıda İsrafının Azaltılmasında GKTD Etkisinin Genişletilmesi” CSSP III başlıklı projemizin kapanış toplantısını 29 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00-14:00 arasında Ankara ‘da gerçekleştirdik. Protokol konuşmacılarımız, TGDF Genel Sekreteri Sn. İlknur MENLİK, İzmir Milletvekili Sn. Cemal BEKLE, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sn. Bülent ÖZCAN ve Tarım ve Orman Bakanlığı AB Uyum Daire Başkanı Sn. Zeynep ÖZKAN'dı. CSSP III projemizin Ankara kapanış toplantısında “Gıda İsrafıyla Mücadelenin Küresel ve Ulusal Kalkınma Boyutu” başlıklı panelimizin moderatörlüğünü Tarım ve Orman Bakanlığı AB Uyum Daire Başkanı Sn. Zeynep ÖZKAN üstlendi. Panelistlerimiz ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sn. Şule Bektaş, Ticaret Bakanlığı, Sn. Muhittin Yıldırım ve Fazla Gıda, Ceo & Kurucu Ortağı, Sn. Olcay Silahlı' ydı.