Endüstriyel Simbiyosis Fizibilite Raporu

Antalya ilinde 9 Ocak 2020’de gerçekleştirilen Antalya Çalıştayı öncesinde ve sonrasında kamu, STK ve HORECA’larla birebir görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler özellikle gıda atığının haritalanması, atığın önlenmesinde paydaşların konumlandırılması, simbiyosis olanaklarının gözden geçirilmesi için kritik altlıkların oluşmasını sağlamıştır.  Hem bu birebir görüşmeler hem de çalıştay buluşmasıyla, Antalya İlinde olan gıda değer zincirinde ortaya çıkan gıda atıklarının önlenmesi, azaltılması ve mümkün olduğu durumlarda başka sektörlerde kullanımı olanakları belirlenmiştir. Proje kapsamında farklı paydaş gruplarından elde edilen veri ve bilgiler ışığında gıda değer zincirinin atık yönetimi konusunda ihtiyaçları analiz edilmiş ve buna yönelik çözüm önerileri ortaya koyulmuştur. Antalya İli’nde gerçekleştirilen saha çalışmaları, çalıştay ve birebir görüşmeler ve literatür taramaları sonucunda kapsamlı bir “Endüstriyel Simbiyosis Olanakları Sonuç Raporu” hazırlanmıştır. Bu raporda 8 konsept simbiyosis olanağı önerisi oluşturulmuştur.  

Devamı için tıklayınız…

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Gıda Kurtarma Derneği - GKTD sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© Copyright 2019 Gıda Kurtarma Derneği - GKTD Tüm Hakları Saklıdır.