Gıdanı Savun!

SAVUNUCULUK NEDİR?

Projenin hedefi doğrultusunda oluşturulacak savunuculuk kiti için öncelikle “savunuculuk” faaliyetinin ne olduğunun benimsenmesi gerekmektedir. Savunuculuk faaliyetini özetlemek gerekirse;

1. Sivil Toplum Örgütlerinin (STK) ortak bir çıkar için herhangi bir kamu politikasını etkileme girişimidir.

2. Karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak kullanma sürecidir.

Devamı için tıklayınız…

SAVUNUCULUK STRATEJİSİ

NE OLMALI?

Savunuculuk stratejisi, kısaca bir yol haritası oluşturmak ve buna göre aksiyon almak demektir. Bu doğrultuda durumun tespiti, varılmak istenilen yerin tanımlanması ve buraya nasıl ulaşılabileceğinin belirlenmesi stratejiyi kapsar.

Savunuculuk stratejisi durumun nasıl tanımlandığı, yer, zaman, kişiler ya da hedef kitle ve de koşullara göre farklılık gösterebilir. Bir strateji içinde kontrol edilemeyen dış faktörlerin de dahil olabileceği hesaba katıldığında tek bir savunma stratejisinden bahsetmek mümkün değildir. Sonuç olarak her örgütün savunuculuk stratejisi kendi koşulları dahilinde farklılık gösterebilir.

Devamı için tıklayınız…

DÜNYADAN ÖRNEKLER

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Gıda Kurtarma Derneği - GKTD sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© Copyright 2019 Gıda Kurtarma Derneği - GKTD Tüm Hakları Saklıdır.