Raporlar

BOŞLUK ANALİZİ RAPORU

İstanbul ve Antalya Çalıştaylarımızın çıktıları doğrultusunda oluşturulacak ve Ankara Kapanış Toplantısında kamuya duyurulması planlan Boşluk Analizi Raporu’nda gıda bağışları ve gıda atıkları yönetimleri ile ilgili düzenlemeler ve teşvikler gözden geçirilecek ve eksikler tespit edilecektir.

Devamını Oku…

POLİTİKA ÖNERİLERİMİZ

İstanbul ve Antalya Çalıştaylarımızın çıktıları doğrultusunda oluşturulacak ve Ankara Kapanış Toplantısında kamuya duyurulması planlan Politika Önerilerimiz Raporu, çalıştaylar sonucunda oluşturulan Boşluk Analizi raporu doğrultusunda, mevzuat ve teşviklerde bulunan eksikler ya da alternatif düşünceler üzerinde önerilerden oluşan bir rapor olacaktır.

Devamını Oku…

SAVUNUCULUK KİTİ

Hazırlanan savunuculuk toolkiti ile aktif vatandaşlık için yasama ortamının geliştirilmesine, kamu sektörü ile STKlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine, organize olmuş aktif vatandaşlar arasındaki network kapasitelerinin güçlendirilmesine, STK’lara ve yerel makamlara, iletişim ve politika oluşturma konularında ortak bir zemin ve sistematik bir yaklaşım oluşturmalarına, GKTD ve STK’ların yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karar alma sürecine dahil edilmesi iyileştirilmesine; STK’ların hesap verebilirliği ve şeffaflığı, kamu kurumlarıyla daha etkin bir savunuculuk, lobicilik ve diyaloglarının geliştirilmesine, savunuculuk girişimleri ve destekleyici tabanları için izleme ve değerlendirme araçları veya mekanizmalarını geliştirmelerine katkıda bulunacak bir Savunuculuk Kiti oluşturulacak. Bu kit, İstanbul ve Antalya Çalıştaylarında tüm sektörler tarafından tartışılacak, çalıştay çıktıları doğrultusunda düzenlenecek ve en son Ankara Kapanış Toplantısında kamuoyuna duyurulacaktır.

Devamını Oku…

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Gıda Kurtarma Derneği - GKTD sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© Copyright 2019 Gıda Kurtarma Derneği - GKTD Tüm Hakları Saklıdır.