Raporlar

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOSİS FİZİBİLİTE RAPORU

 

Antalya ilinde 9 Ocak 2020’de gerçekleştirilen Antalya Çalıştayı öncesinde ve sonrasında kamu, STK ve HORECA’larla birebir görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler özellikle gıda atığının haritalanması, atığın önlenmesinde paydaşların konumlandırılması, simbiyosis olanaklarının gözden geçirilmesi için kritik altlıkların oluşmasını sağlamıştır.  Hem bu birebir görüşmeler hem de çalıştay buluşmasıyla, Antalya İlinde olan gıda değer zincirinde ortaya çıkan gıda atıklarının önlenmesi, azaltılması ve mümkün olduğu durumlarda başka sektörlerde kullanımı olanakları belirlenmiştir. Proje kapsamında farklı paydaş gruplarından elde edilen veri ve bilgiler ışığında gıda değer zincirinin atık yönetimi konusunda ihtiyaçları analiz edilmiş ve buna yönelik çözüm önerileri ortaya koyulmuştur. Antalya İli’nde gerçekleştirilen saha çalışmaları, çalıştay ve birebir görüşmeler ve literatür taramaları sonucunda kapsamlı bir “Endüstriyel Simbiyosis Olanakları Sonuç Raporu” hazırlanmıştır. Bu raporda 8 konsept simbiyosis olanağı önerisi oluşturulmuştur. 

Devamını Oku…

Gıda Atığı ve Kaybına İlişkin Mevzuat Değerlendirmesi

Proje süresi boyunca gerçekleştirilen masaüstü çalışmaları, 4 Aralık 2019 İstanbul Çalıştayı, 9 Ocak 2020 Antalya Çalıştayı ve 11 Şubat 2020 Kamu Kurumları Bilgilendirme ve Danışma Toplantısı çıktıları doğrultusunda oluşturulan ve 9 Mart 2020 Ankara Kapanış Toplantısı’nda kamuya duyurulan “Gıda Atığı ve Kaybına İlişkin Mevzuat Değerlendirmesi” raporu Boşluk Analizi çalışması neticesinde mevzuat ve teşviklerde bulunan eksikler ya da alternatif düşünceler üzerinde önerilerden oluşan bir rapordur. 

Devamını Oku…

Gıda Atığını Önlemek ve Azaltmak İçin Savunuculuk

Proje süresince gerçekleştirilen masaüstü çalışmaları, 4 Aralık 2019 İstanbul Çalıştayı, 9 Ocak 2020 Antalya Çalıştayı ve 11 Şubat 2020 Kamu Bilgilendirme ve Danışma Toplantısı neticesinde oluşturulan ve 9 Mart 2020 Ankara Kapanış Toplantısı’nda kamuya duyurulan “Gıda Atığını Önlemek ve Azaltmak İçin Savunculuk” raporu ile aktif vatandaşlık için yasama ortamının geliştirilmesine, kamu sektörü ile STKlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine, organize olmuş aktif vatandaşlar arasındaki network kapasitelerinin güçlendirilmesine, STK’lara ve yerel makamlara, iletişim ve politika oluşturma konularında ortak bir zemin ve sistematik bir yaklaşım oluşturmalarına, GKTD ve STK’ların yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karar alma sürecine dahil edilmesi iyileştirilmesine; STK’ların hesap verebilirliği ve şeffaflığı, kamu kurumlarıyla daha etkin bir savunuculuk, lobicilik ve diyaloglarının geliştirilmesine, savunuculuk girişimleri ve destekleyici tabanları için izleme ve değerlendirme araçları veya mekanizmalarını geliştirmelerine katkıda bulunulmuştur. 

Devamını Oku…

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Gıda Kurtarma Derneği - GKTD sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© Copyright 2019 Gıda Kurtarma Derneği - GKTD Tüm Hakları Saklıdır.