Gıdanı Kurtar

Anasayfa / Events / Ankara Kapanış Toplantısı / Gıdanı Kurtar I

Ankara Kapanış Toplantısı / Gıdanı Kurtar I

“Gıdanı Kurtar 1” projesinin kapanış toplantısı 9 Mart 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Gıdanı Kurtar Ankara Kapanış Toplantısı’nda proje çıktılarının kamu kurumları ve paydaşlara duyuruldu. 42 STK, 15 kamu ve 6 özel sektör temsilcisi olmak üzere 63 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu toplantı kapsamında akademilerin gıda toplulukları da toplantının katılımcıları arasında yer aldı. Kapanış toplantısı GKTD Yönetim Kurulu Başkanı Berat İNCİ ve TGDF Kurumsal İletişim Direktörü Nebahat Çakar'ın açılış sunumlarıyla başladı. Gıda Kurtarma Derneği kurucularından Olcay Silahlı GKTD kuruluş sürecini ve bu süreçte Gıdanı Kurtar projesinin önemini vurgulayan bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi. Kapanış toplantısının protokol konuşmaları kapsamında AB Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hatik Atik ile Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Aylin Çağlayan Özcan tarafından sunumlar yapıldı. Gıdanı Kurtar projesinde oluşturulan 3 önemli raporun lansmanı ile kapanış toplantısı programı tamamlandı. Bu kapsamda hizmet alınan kurumların uzmanları tarafından “Mevzuat Öneri Raporu”, “Savunuculuk Rehberi” ve “Endüstriyel Simbiyoz Fizibilite Raporu” sunumları yapıldı.