Gıdanı Kurtar

Anasayfa

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Sivil Toplum Sektörü Destek Programı II kapsamında “Türkiye’de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı” başlığındaki projeyi yürütmektedir. GKTD’nin koordinatör faydalanıcı olduğu projede, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF)’da iştirakçi olarak yer almaktadır.

 

Nisan 2020’ye kadar devam eden projede “Gıdanı Kurtar” sloganıyla gıda kaybını ve israfını azaltmakla ilişkili tüm sektörleri biraraya getiren, bu alanın tüm paydaşlarıyla ortak çözümler geliştiren çalışmalar yürütülmüştür. Projede; Gıda ve Gıda Bankacılığı alanında faaliyet gösteren STK’larda kapasite oluşturmak, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak, katılımcı karar alma süreçlerinde merkezi hükümet ve diğer ilgili kamu kurumları ile daha iyi ortaklıklar kurmalarını sağlamak, gıda sektörünün ve hizmet sektörünün gıda atıklarını azaltma ve önlemeye dayalı ihtiyaçlarını tanımlamak ve gıda kaynaklı ekonomik kayıplarını minimize etmelerine katkı sağlamak başlıca amaçlar arasındadır. Proje; kamu sektörünün “sıfır atık” ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Gıdanı Koru” Kampanyası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projelerinin hedeflerinin gerçekleştirilmesine de çok önemli katkılar sunacak niteliktedir.

 

Gıda Kurtarma Derneği, Sivil Toplum Destek Programı’nın 2. Dönemi (STDP-II) ve 3. Dönemi (STDP-III) kapsamında hibe almaya hak kazanmış olup, Gıdanı Kurtar 1 ve Gıdanı Kurtar 2 projelerini bu hibe amaçları ve destekleri doğrultusunda yürütmektedir.

Gıdanı Kurtar I

Etkinliklerimiz

29 Haziran 2022

10.00 - 14.00

Ankara Kapanış Toplantısı / Gıdanı Kurtar II

26 Mayıs 2022

13.00 - 18.30

İstanbul Çalıştayı / Gıdanı Kurtar II

13 Mayıs 2022

10.00 - 15.00

Muğla Çalıştayı / Gıdanı Kurtar II

Gıda Kurtarma Hareketimize Katıl!

Instagram @gidanikurtar_