Gıdanı Kurtar

Anasayfa / Gıda Kurtarma Derneği Nedir?

Gıda Kurtarma Derneği Nedir?

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ülkemizde gıda atık ve kaybının önlenmesi için gerekli iletişim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, gıda atığını önleme konusunda çeşitli şekillerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit ederek teknoloji, insan kaynağı, finansal destek, süreç kurgulama ve iyileştirme gibi farklı alanlarda destek programlarının devreye alınması ve Gıda Bankaları’na sürekli gıda bağışı bulma ve yetkinlik ve kapasitelerini artırma konusunda destek olmak amacı ile 2017 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Gıda israfı ve gıda atığına yönelik farkındalık, savunuculuk ve gıda bankacılığı faaliyetleri yürütmektedir. 


Farkındalık

Tüm paydaşların ve Türk toplumunun gıda israfı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayan iletişim ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Savunuculuk

Gıda israfı, gıda atık yönetimi ve gıda bağışına ilişkin boşluk analizi çalışmaları yürütülmekte, 11 farklı politika kurumu ile mevzuat iyileştirme ve yasal düzenleme çalışmlararı yürütülerek politika belgeleri hazırlanmaktadır.

Gıda Bankacılığı

Türkiye’deki ulusal gıda bankacılığı kapasitesini geliştirme ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Gıda Kurtarma Derneği, 47 farklı şehirde 140’dan fazla kamu ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte gıda israfına yönelik faaliyetler yürütmekte olup kurumlara gıda atıklarını önleme ve gıda bankacılığı faaliyetlerinde destek olmaktadır. 2017 yılından bu sürece kadar Ulusal Gıda Bankacılığı kapasitesini 30 kat artırmış olup, kurumlara düzenli olarak sağlamış olduğu gıda bağışı desteği ile 1.100.000 ihtiyaç sahibine kurtarılan gıdaları ulaştırmaya devam etmektedir. Kurulduğu günden bu zamana kadarki süreçte yürüttüğü faaliyetler doğrultusunda 35 tonun üzerinde gıdanın kurtarılmasında ve 80 bin ton karbon ayak izinin önlenmesinde aktif rol oynamıştır. Gıda israfı ve kaybı sorununun çözülmesi, BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de katkıda bulunmaktadır. Gıda Kurtarma Derneği’nin en büyük vizyonlarından biri, yürüttüğü faaliyetler ile 2030 Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmaktır.

Sivil Toplum Destek Programı Nedir?

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile yürütülen Sivil Toplum Sektörü çerçeve programı çatısı altında yürütülen programlardan birisidir. STK’ların karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımlarını, kamu sektörü ve STK’lar arasındaki ulusal ve yerel düzeydeki işbirliğinin güçlendirilmesini, STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini desteklemektedir.

Gıda Kurtarma Derneği, Sivil Toplum Destek Programı’nın 2. Dönemi (STDP-II) ve 3. Dönemi (STDP-III) kapsamında hibe almaya hak kazanmış olup, Gıdanı Kurtar 1 ve Gıdanı Kurtar 2 projelerini bu hibe amaçları ve destekleri doğrultusunda yürütmektedir.
Sivil Toplum Destek Programı–II (STDP-II) ve Sivil Toplum Destek Programı–III (STDP-III) , STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen bir hibe programlarıdır. STK’ların yönetim ve stratejik planlama kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK’ların yürüttüğü çalışmaların etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması, savunuculuk yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Ekibimiz

Devrim BARÇAK POTOKProje Yöneticisi

devrim.barcak@gktd.org

Devrim Barçak Potok, Deniz Biyoloğu ve sivil toplum emekçisi. 1998 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi lisans, 2003 İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi yüksek lisans mezunu. Sivil topluma, 1996 yılında Türk Deniz Araştırma Vakfı ile adım attı, takip eden yıllarda Bilim Merkezi Vakfı, Adana Sokak Çocukları Derneği, GOPSİAD, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Yuva Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı. 2002 yılında Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin kuruculuğunu üstlendi. 23 yıllık sivil toplum kariyer yaşamında, Türkiye’nin çevre ve eğitim başta olmak üzere toplumsal sorunlarının çözümü olma çabasında, öncül pek çok girişim ve projenin geliştirilmesine katkıda bulundu. Türkiye’de sivil toplum sektörünün gelişme sürecinin çok önemli bir zaman dilimine tanıklık etti ve emek verdi. Türkiye’nin biyolojik zenginliklerini ortaya koyan ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını teşvik eden bilimsel araştırma yayınları ve iki kitabı mevcuttur. Devrim, Ufuk’un eşi ve Onat’ın annesidir.

Hazal SAYINProje Uzmanı

hazal.sayin@gktd.org

Hazal Sayın, küçüklüğünden beri hayali olan siyaset ve uluslararası ilişkiler alanına, lisansına Yıldız Teknik Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başlayarak adım attı. 2011 yılında “liderlik, deneyim, olanak yaratmak” anlayışıyla bir gençlik sivil toplum örgütünün kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2015 yılında Sarıyer Belediyesi’nin Uluslararası İlişkiler Departmanı’nda Proje Yazımı üyesi olarak staj yaptı. 2011-2012 yıllarında AISEC İstanbul’da Myself My World Projesi içinde yer alarak, gençlere eğitmenlik yaptı. 2013-2014 yıllarında, Ulusal Gençlik Parlamentosu İstanbul Delegesi olarak “Genç Dostu Aday, Genç Dostu Kent Projesi’nin İstanbul ayağında yer aldı. Hayallerinin peşinden devam ederek, 2017 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde İngilizce Tezli Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programına başladı, şuan mezun olmayı bekliyor. Yüksek lisans sürecinde KHAS Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları merkezinde, sivil toplum örgütlerine karar alma süreçlerine dahil olmasını ve iyi bir yönetişimin nasıl olmasını gerektiğini öğretmeyi amaçlayan “İyi Yönetişimi Yakalamak” adlı projede, proje araştırma stajyeri olarak görev aldı. Çalışmalarına GKTD’nin bu projesinde proje asistanı olarak devam etmektedir.

Berat İNCİProje Danışmanı, GKTD Yönetim Kurulu Başkanı 

berat@gktd.org

Berat İnci, mühendis ve girişimci. 1990 Bursa doğumlu. Bursa Fen Lisesi’ni bitirdi, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği’ne girdi. Üniversite yıllarında girişimcilik ile tanıştı ve 2010 yılından itibaren Sosyal Girişimcilik üzerine çeşitli projelerde bulundu. Mezuniyetinin ardından 2.5 yıl Kalite ve Teknoloji Mühendisi pozisyonunda Dünya’nın en iyi ilk 5 çelik firmalarında görev aldı (2014-2017). Çalıştığı firmalarda; İç Denetim, Şikayet Yönetimi, Teknik Satış Destek gibi çeşitli sorumluluklar üstlendi. Bu sırada kurulma aşamasında olan Fazla Gıda’dan 2017 Ocak ayında Operasyon Kurucu Müdürü pozisyonu için teklif aldı. Hayallerini iş hayatına entegre eden bu teklife 1 hafta içinde istifa ederek evet dedi. Bu sırada Türkiye’ de sivil toplum alanında gördüğü eksiklikleri iyileştirmek üzere Gıda Kurtarma Derneğini kurdu ve halen babasının her zaman söylediği “Yaptığın işi önce kendin beğenmelisin” mottosu ile çalışma hayatına Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

 

Daha fazla bilgi için gktd.org’u ziyaret edin!