Gıda Atığını Önlemek ve Azaltmak İçin Savunuculuk

GKTD için savunuculuk “İhtiyaç içinde olan insanların gıda gereksinimini gidermeyi, gıdayı atık olmaktan kurtarmayı ve gıda atığı miktarını minimize etmeyi amaçlayan her tür aksiyonun uygulamasını destekleyen, karar vericileri, paydaşları ve ilgili tarafları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, kanıtlanmış veriye dayalı organize bir süreçtir.” Bu doğtultuda Gıdanı Kurtar 1 projesinde gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar neticesinde Türkiye’de […]

Gıda Atığı ve Kaybına İlişkin Mevzuat Değerlendirmesi

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) kuruluşundan bu yana gıda atığını önleme ve azaltma konularında toplumsal farkındalığın arttırılması, ihtiyaç sahiplerine etkin erişim ile daha güçlü yasal düzenlemeler ve politikalar için savunuculuk yapmaktadır. Savunuculuk faaliyetleri kapsamında gıda israfı, gıda atık yönetimi ve gıda bağışına ilişkin boşluk analizi çalışmaları yürütülmekte, 11 farklı politika kurumu ile mevzuat iyileştirme ve yasal […]

Endüstriyel Simbiyosis Olanakları Sonuç Raporu

Gıda Kurtarma Derneğinin , gıda atığı ve israfını kaynağında azaltma ve önleme hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar içerisinde gıda atığının haritalanması, atığın önlenmesinde paydaşların konumlandırılması ve simbiyosis olanaklarının gözden geçirilmesi  önem arz etmektedir. Bu çerçevede Gıdanı Kurtar 1 projesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve özellikle Antalya Çalıştayı öncesi ve sonrasında Türkiye’de ilk defa bölgesel anlamda simbiyosis çalışması […]