Gıdanı Kurtar

Anasayfa / Medya

instagram @gidanikurtar_

twitter @gidanikurtar

Kompostlamanın bazı önemli faydaları şunlardır:
Gıda israfının azaltılması
Çöplüklerden kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele
Toprağı zenginleştirmek
Yağmur suyu yönetimine yardımcı olma
Bertaraf ve gıda maliyetlerini en aza indirme

Kompostlama, canlı malzemelerin ayrışmasına yardımcı olan bir organik geri dönüşüm şeklidir. ♻️

#ZeroWaste #Kompostlama #Organik #GeriDönüşüm

Load More...