Gıdanı Kurtar

Anasayfa / Medya

instagram @gidanikurtar_

twitter @gidanikurtar

13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ”Turizmde İsrafı Önlemek - Sürdürülebilir Şehirler & Topluluklar ” başlıklı Muğla çalıştayımızda Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver AYDIN’ı protokolde ağırladık.

Üretilen ancak tüketilmeyen gıdanın ekonomik maliyeti de yüksektir. Küresel düzeyde ekonomik kaybın yılda 780 milyar $ ile 1 triyon $ civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Load More...