Gıdanı Kurtar

Anasayfa / Projelerimiz

Gıdanı Kurtar I

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Sivil Toplum Sektörü Destek Programı II kapsamında “Türkiye’de Gıda Atığını  Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı” başlığındaki projeyi yürütmektedir. GKTD’nin koordinatör faydalanıcı olduğu projede, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF)’da iştirakçi olarak yer almaktadır.

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Sivil Toplum Sektörü Destek Programı II kapsamında “Türkiye’de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı” başlığındaki projeyi yürütmektedir. GKTD’nin koordinatör faydalanıcı olduğu projede, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF)’da iştirakçi olarak yer almaktadır.

Nisan 2020’ye kadar devam eden projede “GıdanıKurtar” sloganıyla gıda kaybını ve israfını azaltmakla ilişkili tüm sektörleri biraraya getiren, bu alanın tüm paydaşlarıyla ortak çözümler geliştiren çalışmalar yürütülmüştür. Projede; Gıda ve Gıda Bankacılığı alanında faaliyet gösteren STK’larda kapasite oluşturmak, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak, katılımcı karar alma süreçlerinde merkezi hükümet ve diğer ilgili kamu kurumları ile daha iyi ortaklıklar kurmalarını sağlamak, gıda sektörünün ve hizmet sektörünün gıda atıklarını azaltma ve önlemeye dayalı ihtiyaçlarını tanımlamak ve gıda kaynaklı ekonomik kayıplarını minimize etmelerine katkı sağlamak başlıca amaçlar arasındadır.

Gıdanı Kurtar II

“Kapasite Geliştirme Yoluyla Gıda İsrafının Azaltılmasında GKTD Etkisinin Genişletilmesi” adlı proje ,Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programının Üçüncü Dönemi kapsamında hibe alamaya hak kazanmıştır.

1 Nisan 2021 itibariyle başlayan proje 15 aylık bir proje olup, projede sürdürülebilir iş birliği ve ilgili hizmetleri insanlara sürdürülebilir bir temelde sunmak için kapasite geliştirme yoluyla Gıda Kurtarma Derneği ’nin gıda bağışındaki ve gıda israfını önlemedeki etkisinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Proje neticesinde Savunuculuk Kiti ’ni, üyelik kayıtlarını ve gönüllülük programlarını teşvik etmek için sosyal yardım stratejisi ve eylem planı geliştirerek, gıda bankacılığıyla uğraşan STK’ları güçlendirmek, gıda bankaları, perakendeciler ve gıda şirketleri arasında sinerji ve iş birliği için platformlar oluşturmak istenmektedir.

Hedeflerimiz

Gıda israfı ve gıda bağışı konusunda farkındalık yaratarak bu konudaki bilinçlenmede artış, gıda israfında azalma

Gıda bankacılığı yapan STK'larda savunuculuk
kapasitelerinde artış

Geliştirilecek olan STK “Sosyal Yardım ve İletişim Stratejisi” ile STK’larda finansal dayanıklılık ve faaliyetlerin sürdürülebilirlik

“Gönüllük Stratejisi” ile gönüllü kitlesinde, gönüllüler aracılığıyla kurumlar ile ilişkilerde, kurumlarla ilişkilerin güçlenmesiyle de STK’lara üye olan kurum sayılarında artış

Gıda israfını engelleme konusundaki tüm paydaşların bir arada yer alacağı bir koalisyon ortamının oluşması

GKTD’nin Türkiye’deki gıda israfı ve gıda bankacılığı konusundaki etkisinde artış

Gıda bankacılığı faaliyetlerine ilgide, gıda bankaları-gıda üreticileri-perakendeciler arasındaki ilişkilerde ve
kapasitelerinde artış

Gıda israfına dair doğru bilgilerin Medya ile buluşması; Medya aracılığı ile gıda israfını engelleme farkındalığının halka daha yakından ulaşması