GKTD için savunuculuk “İhtiyaç içinde olan insanların gıda gereksinimini gidermeyi, gıdayı atık olmaktan kurtarmayı ve gıda atığı miktarını minimize etmeyi amaçlayan her tür aksiyonun uygulamasını destekleyen, karar vericileri, paydaşları ve ilgili tarafları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, kanıtlanmış veriye dayalı organize bir süreçtir.” Bu doğtultuda Gıdanı Kurtar 1 projesinde gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar neticesinde Türkiye’de ilk defa bu konuya dair savunuculuk raporu oluşturulmuştur. Rapor, aktif vatandaşlık için yasama ortamının geliştirilmesine, kamu sektörü ile STKlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine, organize olmuş aktif vatandaşlar arasındaki network kapasitelerinin güçlendirilmesine, STK’lara ve yerel makamlara, iletişim ve politika oluşturma konularında ortak bir zemin ve sistematik bir yaklaşım oluşturmalarına, GKTD ve STK’ların yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karar alma sürecine dahil edilmesi iyileştirilmesine; STK’ların hesap verebilirliği ve şeffaflığı, kamu kurumlarıyla daha etkin bir savunuculuk, lobicilik ve diyaloglarının geliştirilmesine, savunuculuk girişimleri ve destekleyici tabanları için izleme ve değerlendirme araçları veya mekanizmalarını geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır.