Gıda Kurtarma Derneğinin , gıda atığı ve israfını kaynağında azaltma ve önleme hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar içerisinde gıda atığının haritalanması, atığın önlenmesinde paydaşların konumlandırılması ve simbiyosis olanaklarının gözden geçirilmesi  önem arz etmektedir. Bu çerçevede Gıdanı Kurtar 1 projesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve özellikle Antalya Çalıştayı öncesi ve sonrasında Türkiye’de ilk defa bölgesel anlamda simbiyosis çalışması yürütülmüştür. Antalya İlinde olan gıda değer zincirinde ortaya çıkan gıda atıklarının önlenmesi, azaltılması ve mümkün olduğu durumlarda başka sektörlerde kullanımı olanakları belirlenmiştir. Proje kapsamında farklı paydaş gruplarından elde edilen veri ve bilgiler ışığında gıda değer zincirinin atık yönetimi konusunda ihtiyaçları analiz edilmiş ve buna yönelik çözüm önerileri ortaya koyulmuştur. Antalya İli’nde gerçekleştirilen saha çalışmaları, çalıştay ve birebir görüşmeler ve literatür taramaları sonucunda kapsamlı bir “Endüstriyel Simbiyosis Olanakları Sonuç Raporu” hazırlanmıştır.