Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) kuruluşundan bu yana gıda atığını önleme ve azaltma konularında toplumsal farkındalığın arttırılması, ihtiyaç sahiplerine etkin erişim ile daha güçlü yasal düzenlemeler ve politikalar için savunuculuk yapmaktadır. Savunuculuk faaliyetleri kapsamında gıda israfı, gıda atık yönetimi ve gıda bağışına ilişkin boşluk analizi çalışmaları yürütülmekte, 11 farklı politika kurumu ile mevzuat iyileştirme ve yasal düzenleme çalışmaları yürütülerek politika belgeleri hazırlanmaktadır. Gıdanı Kurtar 1 projesinde gerçekleştirilen çalıştaylar ve Kamu Kurumları Bilgilendirme ve Danışma Toplantısı çıktıları doğrultusunda boşluk analizi çalışmalara yürütülerek Türkiye’de ilk defa bu konuya dair Mevzuat Değerlendirme raporu oluşturulmuştur.