Gıdanı Kurtar

Anasayfa / Events / Antalya Çalıştayı / Gıdanı Kurtar I

Antalya Çalıştayı / Gıdanı Kurtar I

“Gıdanı Kurtar 1” kapsamında 9 Ocak 2020'de Antalya'da STK'lar, HORECA ve kamu temsilcilerinin katılım gösterdiği Gıdanı Kurtar Antalya Çalıştayı gerçekleştirildi. Projede Antalya ili hem gıda atıklarının yoğun olduğu hem de gıda geri dönüşüm imkanlarının bulunduğu bir il olması nedeniyle pilot il olarak seçildi. Antalya'daki çalıştay, gıda israfının önlenmesi ve yönetimi ile örgü işbirliği ağları konusunda tüm paydaşları kapsayan geniş bir katılımlı çalıştay olarak gerçekleştirildi. Antalya Çalıştayı; 45 kamu sektörü temsilcisi, 35 STK temsilcisi, 5 yerel yönetim, 7 merkezi yönetim ve 4 üniversite, 23 HORECA temsilcisi, 22 diğer ilgili sektör olmak üzere toplam 96 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış ve protokol sonuçlarının ardından ev dışı tüketimde gıda israfının önlenmesine ışık tutan sunumlar ve paneller düzenlendi.