Savunuculuk Nedir?

Savunuculuk Nedir?

Projenin hedefi doğrultusunda oluşturulacak savunuculuk kiti için öncelikle “savunuculuk” faaliyetinin ne olduğunun benimsenmesi gerekmektedir. Savunuculuk faaliyetini özetlemek gerekirse;

1. Sivil Toplum Örgütlerinin (STK) ortak bir çıkar için herhangi bir kamu politikasını etkileme girişimidir.

2. Karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak kullanma sürecidir.

Savunuculuk amacı, politika veya yasa değişiklikleri talep etmek ya da yapılan değişikliklere katkıda bulunmaktır.

Savunuculuk faaliyetleri için farklı roller benimsenebilmektedir. Bu roller denetleyici, savunucu ve hizmet sağlayıcı olarak özetlenebilmektedir:

Denetleyici olarak sivil toplum örgüleri tespit ettikleri sorunla ilgili politikaları sürekli izler ve politikaların nasıl uygulandığına odaklanır.

Savunucu olarak, örgütler sorunla ilgili öneriler geliştirirler ve bu önerilerin hayata geçirilmesi için faaliyetler yürütür. Bu tür bir örgüt aslında düşünce üretim merkezi rolünü üstlenmiştir.

Hizmet sağlayarak savunuculuk yapmak üzere, örgüt ele aldığı sorun ile ilgili çözüm geliştirerek, bu çözümü küçük ölçekte uygulayabilir. Bu şekilde ürettiği modelin daha geniş ölçekte (yerel, ulusal veya uluslararası) yaygınlaştırılması için yürüteceği faaliyetler de hizmet sağlayarak savunuculuk faaliyetleri yürütmek olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda bakıldığında “Türkiye’de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı için GKTD Kapasite Arttırımı” projesi savunuculuk faaliyetleri içinde bu 3 rolü de benimsemiş, gıda savunuculuğu üzerine oluşturulacak ilk savunuculuk kitinde merkez olma rolünü üstlenmiştir.

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Gıda Kurtarma Derneği - GKTD sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© Copyright 2019 Gıda Kurtarma Derneği - GKTD Tüm Hakları Saklıdır.